ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε Θερμά όλούς τους συνεργάτες της παρούσας έκδοσης. Αγκάλιασαν και στήριξαν με πολλή στοργή και ενδιαφέρον και την ιδέα και την προσπάθεια. Χωρίς τη βοήθεια και τη συμπα­ράστασή τους, πού υπήρξαν ιδιαίτερα συγκινητικές, το έργο αυτό δε Θα ερχόταν στο φως. Εξαιρε­τικά πολύτιμες υπήρξαν οι συμβουλές, η καΘοδήγηση και η εν γένει εποπτεία του κ. Δημητρίον Φοίτου καθηγητή τον Πανεπιστημίού Πατρών, σε όλη την πορεία του έργού, τον οποίο και υπερενχαριστούμε.

Ευχαριστούμε επίσης:

· Την Τοπική ~Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την ευγενή της χορηγία, χωρίς την οποία Θα ήταν αδύνατη η υλοποίηση

· Την κ. Γεωργία Καμάρη-Φοίτον, καΘηγήτρια Βοτανικής τον Παν/μίον Πατρών, για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια στην ταξινόμηση τον φωτογραφικού μας υλικού στον τομέα της χλωρίδας · Τη Διεύθύνση Δασών Κεφαλονιάς για την ουσιαστική συνεργασία και την πολύτιμη πληροφόρηση · Τον κ. Βασίλη Χονδρόπονλο αναπληρωτή καΘηγητή Βιολογίας του Πανεπιστημίού Πατρών για τη συμβολή τον στη μελέτη και καταγραφή της ερπετοπανίδας των νησιών μας και την ταξινόμηση του ανάλογου φωτογραφικού υλικού
· Το Βρετανό ορνιθολόγο κ. Α1αη Vittery για τη συμβολή του στη μελέτη και καταγραφή της ορνι­θοπανίδας των νησιών μας
· Τον κ. Διονύση Τσελέντη, γεωλόγο, καΘηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπ/ση5 Κεφ/νιάς, για την αναγνώριση και επιμέλεια τον γεωλογικού φωτογραφικού υλικού
· Την κ. Νίκη Λάσκαρη-Μπάλα, φιλόλογο, για τις συμβουλές στην επεξεργασία τον ιστορικού υλικού 
· Την κ. Ουρανία Κρεμμύδα, πού εκτός από την αγγλική μετάφραση μας συμπαραστάθηκε σε όλα τα στάδια της έκδοσης
· Τον κ. Γεώργιο Ντούρο, δασολόγο του Υπουργείού Γεωργίας για τη συνεργασία και πληροφόρηση 
· Τον κ. Νίκο Πέτρον για τις σπάνιες έγχρωμες διαφάνειες με τ' αρπακτικά πούλιά
· Την Ιταλική Ορνιθολογική Εταιρεία (Lega Italiana Protezione Uccelli, LIPU) για την έγχρωμη διαφάνεια με το φιδαετό
· Τον κ. Σπύρο Κολνβά για το σπάνιο βιβλίο τον Salvator, πού έΘεσε στη διάΘεσή μας · Τον κ. Σπύρο Ανδρ. Φραγκόπονλο για την πληροφόρηση
· Το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κεφαλονιάς για τις γκραβούρες τον Αίνου
· Τους κατοίκούς Βαλσαμάτων, Βλαχάτων Λειβαθώς, Σιμωτάτων και Ξενόπονλον κ.κ: Δημήτρη Εναγ. Αποστολάτο, Γιώργο Ν. Γαλιατσάτο, Κωσταντή (Μενούση) Ταβιανάτο, Νικόλαο Φ. Φρα­γκισκάτο, Φώτη Ανδρ. Φραγκισκάτο, Νικηφόρο Ευαγ. Οωμάτο, Διονύση Εναγ. Οωμάτο, Ανδρέα ΑΘ. Μιχαλάτο και Αποστόλη Παν. Γαβριελάτο για τη βοήΘειά τους στη συλλογή τοπωνύμίων και λαογραφικού υλικού, αλλά και για την ουσιαστική βοήΘεια κατά τη διάρκεια της ορειβασίας μας στα δύσβατα μέρη τον Αίνον.

Ολοι τους πρόσθεσαν κάτι στο «Αφιέρωμα» και μάλιστα με πολλή αγάπη.


Το βιβλίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του Εθνικού Δρυμού Αίνου σε πανεπιστημιακό επίπεδο από ομάδα επιστημόνων ειδικότητας με την εποπτεία του Δημήτριου Φοίτου καθηγητή Βοτανικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

back