Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΟΥ

(Π. ΒΑΣΑΛΑ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

H οροσειρά του Αίνου αποτελεί, τον κύριο ορεινό όγκο της Κεφαλονιάς. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού. Έχει επιμήκη ανάπτυξη με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και μήκος 11 χιλιόμετρα. Η ψηλότερη κορυφή είναι ο Μέγας Σωρός (1628 μ.). Ακολουθούν ο Σταυρός (1532 μ.), ο Κρουκουμπιάς (1508 μ.), ο Βούνος (1312 μ.), η Βίγλα (1050 μ.), το Κεφάλι Πετρί (1025 μ.) κ.α.
Στη θέση, που υψώνεται ο Αίνος, στην αρχή του Μεσοζωικού Αιώνα, πριν από 225 εκατομμύρια χρόνια περίπου, υπήρχε η Τηθύς θαλασσα, η οποία κάλυπτε επίσης ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και αποτελούσε το αλπικό γεωσύγκλινο.
Η Τηθύς ήταν μιά θαλάσσια λωρίδα παράλληλη προς τον ισημερινό της γης μέσου πλάτους 1500 χλμ., η οποία χώριζε τις δύο μεγάλες ηπείρους, της Λαυρασίας στο βορρά και της Γκοντβάνα στο νότο. Στον πυθμένα της συσσωρεύονταν συνεχώς ιζήματα, δηλαδή υλικά, που προέρχονταν από τη διάβρωση των πετρωμάτων των δύο ηπείρων. Στα νερά της Τηθύος ζούσαν επίσης πολυάριθμοι σε είδη και ατομα οργανισμοί,τα κελύφη και οι σκελετοί των οποίων θάβονταν μεσα στα ιζήματα.
Με το τέλος του Μεσοζωικού Αιώνα, πριν από 65 περίπου εκατομ. χρόνια,άρχισε μία περίοδος μεγάλων τεκτονικών κινήσεων του στερεού φλοιού σε ολόκληρο το χώρο της Τηθύος. Οι μεγάλες αυτές ανακατατάξεις, που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργιά του σημερινού ελλαδικού χώρου. Άποτέλεσμα αυτών τών κινήσεων ήταν και η ανάδυση του Αίνου ως μέρους των ελληνίδων οροσειρών.
Τα πετρώματα του Αίνου ανήκουν στη γεωτεκτονική ζώνη των Παξών (ή Προαπούλια). Επικρατούν ασβεστόλιθοι και δολομίτες κρητιδικής ηλικίας,λεπτοστρωματώδεις έως παχυστρωματώδεις με απολιθώματα βρυοζώων, σπόγγων,μαλακίων,εχινοδέρμων κ.α.,ενώ στο ρούδι εμφανίζονται τοπικά πυριτόλιθοι του Ανώτερου Κρητιδικού.

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΟΥ
(Β.ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από τις υπάρχουσες μέχρι στιγμής αναφορές, μελέτες και τη συμπτωματική ή περιστασιακή έρευνα της εταιρείας British Petroleum (B.P.) των ετών 1962-1968 γνωρίζουμε ότι το όρος Αίνος αποτελείται από πετρώματα  : 1) Του Ανώτερου Κρητιδικού και 2) Του Κατώτερου Κρητιδικού. Τα παλαιότερα  ηλικίας 80 έως 68 εκατομμύρια χρόνια.
Το Ανώτερο Κρητιδικό υποδιαιρείται σε 5 λιθολογικές ενότητες. Αποτελείται κυρίως από πελαγικούς ασβεστόλιθους που περιέχουν διάφορα απολιθώματα όπως : Τρηματοφόρα, Ρουδιστές, Γαστερόποδα, Πελεκύποδα, Σπόγγους, Βρυόζωα, Εχινόδερμα και Κεφαλόποδα (Αμμωνίτες).
Όμως τα πιό χαρακτηριστικά απολιθώματα του Αίνου είναι : οι Ρουδιστές (Rudistacea), Ιππουρίτες (Hippuritidae), και Ραδιολίτες (Radiolitidae).

     back