ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΤΗΛ (0671) 25361

91,5 - 90,8
FM Stereo


Το πρόγραμμα της εβδομάδος!

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

07.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΡΩΙΝΑ 
08.30 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ    
09.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ   
09.07 ΝΟΝ STOP MUSIC
10.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ      
10.07 Ν0Ν SΤΟΡ MUSIC
11.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
11.07 ΝΟΝ
STOP MUSIC
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
12,07 Ν0Ν STOP MUSIC
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
13.10 ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ  
14.30 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
15.07 JUKE - ΒΟΧ
16.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
16.07 JUKΕ - ΒΟΧ     
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
17.07 GALAXY'S ΤΟΡ     
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ       
18.07 GALAXY'S Τ0Ρ       
19,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ        
19.07 GALAXY'S ΤΟΡ 
20.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ       
20.15 0 Δ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤ
21.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ                    
21.07 0 Δ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤ
22,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ                    
22.10 ΝΟΝ STOP MUSIC           
 

ΠΕΜΠΤΗ

07.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΡΩΙΝΑ 
08.30 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ    
09.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ   
09.07 ΝΟΝ STOP MUSIC
10.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ      
10.07 Ν0Ν SΤΟΡ MUSIC
11.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
11.07 ΝΟΝ
STOP MUSIC
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
12,07 Ν0Ν STOP MUSIC
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
13.10 ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ  
14.30 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
15.07 JUKE - ΒΟΧ
16.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
16.07 JUKΕ - ΒΟΧ     
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
17.07 GALAXY'S ΤΟΡ     
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ       
18.07 GALAXY'S Τ0Ρ       
19,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ        
19.07 GALAXY'S ΤΟΡ 
20.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ       
20.15 ΜΕ ΤΟΝ .. ΔΙΟΝΥΣΗ
21.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ                    
21.07 ΜΕ ΤΟΝ .. ΔΙΟΝΥΣΗ
22,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ                    
22.10 ΝΟΝ STOP MUSIC


ΚΥΡΙΑΚΗ

07.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΡΩΙΝΑ 
08.30 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ    
09.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ   
09.07 ΝΟΝ STOP MUSIC
10.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ      
10.07 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
11.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
11.07 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
12,07 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
13.10 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ    
14.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
15.00 GALAXY'S ΤΟΡ
16.00 GALAXY'S ΤΟΡ
17.00 GALAXY'S ΤΟΡ     
18.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ         19,00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ       
20.00 ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ       
21.00 ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ                    
22,00 ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ                   
23.00 ΝΟΝ STOP MUSIC
    

ΤΡΙΤΗ

07.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΡΩΙΝΑ 
08.30 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ    
09.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ   
09.07 ΝΟΝ STOP MUSIC
10.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ      
10.07 Ν0Ν SΤΟΡ MUSIC
11.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
11.07 ΝΟΝ
STOP MUSIC
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
12,07 Ν0Ν STOP MUSIC
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
13.10 ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ  
14.30 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
15.07 JUKE - ΒΟΧ
16.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
16.07 JUKΕ - ΒΟΧ     
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
17.07 GALAXY'S ΤΟΡ     
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ       
18.07 ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΩΜΑ   
19,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ        
19.07 GALAXY'S ΤΟΡ
 
20.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ       
20.15 ΜΕ ΤΟΝ... ΑΛΕΞΗ
21.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ                    
21.07 ΜΕ ΤΟΝ... ΑΛΕΞΗ
22,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ                    
22.10 ΝΟΝ STOP MUSIC  
 


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΡΩΙΝΑ 
08.30 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ    
09.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ   
09.07 ΝΟΝ STOP MUSIC
10.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ      
10.07 Ν0Ν SΤΟΡ MUSIC
11.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
11.07 ΝΟΝ
STOP MUSIC
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
12,07 Ν0Ν STOP MUSIC
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
13.10 ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ  
14.30 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
15.07 JUKE - ΒΟΧ
16.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
16.07 JUKΕ - ΒΟΧ     
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
17.07 GALAXY'S ΤΟΡ     
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ       
18.07 ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΩΜΑ   
19,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ        
19.07 GALAXY'S ΤΟΡ
 
20.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ       
20.15 ΜΕ ΤΟΝ... ΑΛΕΞΗ
21.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ                    
21.07 ΜΕ ΤΟΝ... ΑΛΕΞΗ
22,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ                    
22.10 ΝΟΝ STOP MUSIC  
 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ

07.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΡΩΙΝΑ 
08.30 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ    
09.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ   
09.07 ΝΟΝ STOP MUSIC
10.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ      
10.07 Ν0Ν SΤΟΡ MUSIC
11.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
11.07 ΝΟΝ
STOP MUSIC
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
12,07 Ν0Ν STOP MUSIC
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
13.10 ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ  
14.30 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
15.07 JUKE - ΒΟΧ
16.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
16.07 JUKΕ - ΒΟΧ     
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
17.07 GALAXY'S ΤΟΡ     
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ       
18.07 GALAXY'S Τ0Ρ       
19,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ        
19.07 GALAXY'S ΤΟΡ
20.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ       
20.15 ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
21.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ                    
21.07 ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
22,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ                    
22.10 ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ
 


ΣΑΒΒΑΤΟ

07.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΡΩΙΝΑ 
08.30 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ    
09.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ   
09.07 ΝΟΝ STOP MUSIC
10.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ      
10.07 Ν0Ν SΤΟΡ MUSIC
11.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
11.07 ΝΟΝ
STOP MUSIC
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
12,07 Ν0Ν STOP MUSIC
13.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
13.10 ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ  
14.30 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
15.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
15.07 JUKE - ΒΟΧ
16.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
16.07 JUKΕ - ΒΟΧ     
17.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
17.07 GALAXY'S ΤΟΡ     
18.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ       
18.07 GALAXY'S Τ0Ρ       
19,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ        
19.07 GALAXY'S ΤΟΡ
20.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ       
20.15
0 Δ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤ

21.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ                    
21.07
0 Δ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤ

22,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ                    
 

back